Rădăcinile sud-dunărene ale Regilor României

Am plecat în această cautare de la două familii: Basarabii şi Muşatini, întemeietorii Ţărilor Române, familii pe care le consider de origine sud-dunăreană, aromână. Nu am luat in calcul sursele istorice naţionale, ci mai degrabă am apelat la ceea ce au spus alţii despre cele două familii.

Astfel, istoricul ceh Wilhelm Tomaschek, afirma că Basarabii sunt urmaşi ai unuia din triburile trace din Peninsula Balcanică, bessii (trib care este considerat unul din strămoşii aromânilor). Conform lui Tomaschek, bessi aceştia au fost romanizaţi ca toate celelalte triburi tracice sud-dunărene şi aveau capitala la Bassapara, în munţii Rodope.  Prin secolul al VII-lea, bessi ar fi trecut în nordul Dunării, contribuind la prosperarea elementului romanic de aici.

În privinţa Muşatinilor, numele acestora spune multe – Bogdan Muşat (frumos, în aromână), era văr primar cu Basarab I, deci dacă admitem teoria lui Tomaschek si aceştia sunt de origine sud-dunăreană.

Majoritatea istoricilor români au pierdut din vedere acest aspect, încercând să explice autohtonitatea celor două familii, chiar şi Nicolae Iorga a ajuns la un moment dat să admită existenţa unei posibile origini cumane a Basarabilor şi Muşatinilor şi nu a acordat mare importanţă unui element pe cât de banal pe atât de esenţial în cercetare: cuvântul MUŞAT, existent în aromână, echivalentul cuvântului FRUMOS în limba română.

Dar, ce legătură au Basarabii şi Muşatinii cu dinastia de Hohenzollern?

Cercetătorii englezi au ajuns la următoarea concluzie: „The deposed current Royal Family of Romania, contrary to common misconceptions and despite of the country having lost its independence for at least a few centuries to the Ottoman Empire, descends from earlier indigenous monarchs of Danubian principalities, both Moldavia and Valachia, as well as from Asen Tsars of Vlachs (the Second Bulgarian Empire) and from several Emperors of „Romania” who ruled in Constantinople, whether Byzantine or Latin Emperors.”

Scholars have traced several such bloodlines in their ancestry. Below a sketch of such lineages

Descent from the Basaraba of Valachia

Alte dovezi privind originea aromână a regilor României, într-o altă postare

Va urma….