Biserica grecească din Calafat – o reparaţie istorică

„Izvorul Tămăduirii” – Biserica aromânilor din Calafat

Ctitorii bisericii

În conştiinţa oamenilor locului Biserica „Izvorului Tămăduirii” este cunoscută şi ca fiind Biserica Grecească.
Mormântul din curtea bisericii şi pisania de la intrarea în sfântul lăcaş menţionează că aceasta a fost ctitorită de Hagi Panait Theodoru.
Hagi Panait Theodoru era dintr-o familie de vechi neguţători şi oameni ai mării, cutreierase lumea în lung şi lat, făcuse danii aşezămintelor mănăstireşti de la Athos, ajunsese în pelerinaj chiar şi la Ierusalim şi înzestrase cu odoare de preţ biserica cea mare, cea elenă din Brăila, în al cărui port ajungea cam din doi în doi ani, descărcând mărfuri din Orient şi luând grâne de Bărăgan. Documente aflate în arhivele bisericii dovedesc faptul că era un om cucernic, care prin daniile sale ajutase la clădirea, începută în 1869, a Sfintei Biserici cu hramul Adormirii Maicii Domnului din Piaţa Mare, Ştirbei Vodă, a Calafatului. Donase, de asemenea, în aprilie 1870, bisericii cu hramul Sfinţilor Apostoli Mihail şi Gavril din Craiova, icoana „Izvorul Tămăduirii” împreună cu două sfeşnice împărăteşti de alamă.

Un hrisov atesta chiar că este cavaler de Rhodos, titlu de nobleţe echivalând ce al Cavalerilor de Malta.
După cum şi numele o spune, Hagi Panait Theodoru era aromân, născut în Epir. În munţii Pindului şi în văile Epirului din Grecia erau foarte multe sate locuite de aromâni, care după înrăutăţirea bruscă a situaţiei lor politice în 1822, au început să plece din acele locuri aşezând-se cu predilecţie în localităţi de pe malul Dunării în Ţara Românească, dar şi în interiorul ei.
Există în biserică icoana hramului pe care este însemnarea: „Această sfântă icoană s-au făcut cu cheltuiala mea, chir Panait Theodoru, 1834 mai, 26”. Însemnarea este ca şi altele de pe aceeaşi icoană, cu litere chirilice, dovadă că şi în casa ctitorului se vorbea româneşte şi se cultiva scrierea chirilică.
Viaţa spirituală a orăşelului a beneficiat precumpănitor de aportul unor personalităţi locale ale aromânilor numiţi pe atunci greci, fiindcă majoritatea erau născuţi şi proveneau din acea zonă.


Fiica lui Hagi Panait Theodoru şi a soţiei sale Ana, Theodora Theodoris, avea să rămână pe pământ românesc, devenind după căsătoria cu Mihalache Coandă, Theodora Coandă – Coana Riţa pentru localnici, lumea de la Craiova, Calafat, Perişor, locuri în care şi-a petrecut viaţa alături de soţul său. Au avut împreună o casă plină de bucurii şi de copii, trei băieţi şi tot atâtea fete. Constantin Coandă, întâiul născut al familiei Coandă, viitor geneeral de corp de armată, ministru în mai multe rânduri şi Preşedinte de senat, avea să fie tatăl lui Henri Coandă, savantul român de renume mondial, de numele căruia se leagă începuturile celei mai spectaculoase cuceriri din zilele noastre, aviaţia cu reacţie, ce avea să deschidă orizonturile strălucitoare ale cuceririi cosmosului.
Portretele ctitorilor, Hagi Panait Theodoru şi soţia sa Ana Theodoris, două lucrări de mare valoare artistică realizate la Viena şi având dimensiuni impresionante, străjuiesc de o parte şi de alta maiestuoasa intrare în biserică. Orice muzeu din lume ar fi mândru să le găzduiască, dar numai aci, în biserica ctitorită de ei, chipurile lor capătă aureolă de sfinţi.
Alături de portretele lor, săpate pe două plăci de marmură, stau numele celor care prin danii generoase au contribuit la ridicarea bisericii. Sunt aici nume de rezonanţă pentru Calafat, rostite şi acum cu respect, care au contribuit la dezvoltarea edilitară şi la înflorirea vieţii economice şi spirituale a urbei: Theodoros D. Faragos, Mateos Z. Ioanidis, Constantinos Dim Arsseni, Nicolaos Maria Lazais, Ştefan Al. Nicolaidis, Mix X. Teodorous, Panait Teodoru, Nicolas Kumps, George Zuroglos, Dim Arsseni (străbunicul scriitoarei Florentza Georgetta Marincu) Lazaros Dumitriu, Panag Harocopos, Georgios K. Kontas, Andreas Micopulos, Atanasios Nicolaidis, Naum Dimitriadis, Constantin Hristodolu, Stamatos Pantazi şi alţii.

Reclame

Mariţa, eroina armână de la Calafat

In Razboiul de independenta, aromanii din marita regiunea Timocului au oferit un sprijin consistent armatei romane, organizandu-se in grupuri de voluntari. Din acestea au facut parte si adolescenti, 37 dintre acestia murind in timp ce duceau munitii militarilor romani. Printre primii voluntari aromani impuscati de turci s-a aflat si Marita, o fetita de 12 ani, care a carat, cu o galeata din lemn, apa militarilor romani. In memoria acesteia, aromanii au ridicat, in 1905, in apropierea cimitirului eroilor romani de la Smardan, un monument din bronz, in ronde-bosse, reprezentand o fetita ce privea spre est (spre liniile inamice), tinand in mana dreapta o coroana, iar in cea stanga o galeata cu apa „pentru eroii carora le e sete”. Soarta Maritei din bronz a fost curmata de prima conflagratie mondiala, cand bulgarii au dinamitat-o. Din initiativa inimosului român Iov Negura, care a trait la Viena, si a distinsei sale sotii, Aurica Negura, la 10 mai 2001 a fost amplasata si inaugurata în parcul de la Calafat o replica în piatra a statuii de odinioara.

Sculptorul Dimitrie Dimo, un mare aroman uitat

Sculptorul Dimitrie Pavelescu-Dimo s-a nãscut în 1870, în 19 iulie, la Calafat, ca fiu de comerciant aroman, rudã cu Theodor Aman. De la bunicul sãu, Pavel, mosteneste patronimicul Pavelescu. A fost elevul sculptorului Ion Georgescu, profesor si director la Academia de Arte Frumoase din Bucuresti. S-a afirmat repede, asa încât în 1913 i se încredinteazã realizarea Monumentului Independentei Nationale din Pitesti. Asta-i muzica ce-mi place, salutul domnitorului Carol I (domnitor si rege, 1866-1881, 1914) celei dintâi lovituri de tun peste Dunãre, ca semnal de cucerire a Neatârnãrii, prin luptã si jertfe. Monumentul a fost turnat în bronz la Florenta si ridicat pe un soclu în formã de stâncã, cu tun si tunari si domnitorul cu chipiul ridicat, alãturi de suveran aflându-se înalte personalitãti politice si militare. Aceastã operã de artã, simbolizând libertatea definitivã a României, a fost demolatã din fata Parcului Romanescu din Craiova si topitã în furnale de armatele sovietice aflate în Craiova dupã 23 august 1944. S-a pãstrat macheta de cãtre arheologul craiovean C.S. Nicolaescu-Plopsor.
Monumentele si alte sculpturi ale lui D. Pavelescu-Dimo sunt rãspândite în toatã tara: la Târgoviste, bustul lui Grigore Alexandrescu, la Brãila, al împãratului Traian, la Bucuresti, ale lui Nicu Filipescu si Al. Marghiloman si ale altor personalitãti politice si artistice.