Sculptorul Dimitrie Dimo, un mare aroman uitat

Sculptorul Dimitrie Pavelescu-Dimo s-a nãscut în 1870, în 19 iulie, la Calafat, ca fiu de comerciant aroman, rudã cu Theodor Aman. De la bunicul sãu, Pavel, mosteneste patronimicul Pavelescu. A fost elevul sculptorului Ion Georgescu, profesor si director la Academia de Arte Frumoase din Bucuresti. S-a afirmat repede, asa încât în 1913 i se încredinteazã realizarea Monumentului Independentei Nationale din Pitesti. Asta-i muzica ce-mi place, salutul domnitorului Carol I (domnitor si rege, 1866-1881, 1914) celei dintâi lovituri de tun peste Dunãre, ca semnal de cucerire a Neatârnãrii, prin luptã si jertfe. Monumentul a fost turnat în bronz la Florenta si ridicat pe un soclu în formã de stâncã, cu tun si tunari si domnitorul cu chipiul ridicat, alãturi de suveran aflându-se înalte personalitãti politice si militare. Aceastã operã de artã, simbolizând libertatea definitivã a României, a fost demolatã din fata Parcului Romanescu din Craiova si topitã în furnale de armatele sovietice aflate în Craiova dupã 23 august 1944. S-a pãstrat macheta de cãtre arheologul craiovean C.S. Nicolaescu-Plopsor.
Monumentele si alte sculpturi ale lui D. Pavelescu-Dimo sunt rãspândite în toatã tara: la Târgoviste, bustul lui Grigore Alexandrescu, la Brãila, al împãratului Traian, la Bucuresti, ale lui Nicu Filipescu si Al. Marghiloman si ale altor personalitãti politice si artistice.